Subsidie-aanvraag

De commissie PIN (Projecten in Nederland) beoordeelt aanvragen voor projectsubsidies namens de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Als u een projectsubsidie wilt aanvragen, kunt u aan de hand van de criteria inschatten of u in aanmerking komt.

Als u denkt voor subsidie in aanmerking te komen, kunt u schriftelijk een verzoek indienen. Vervolgens krijgt u dan, afhankelijk van de drukte, zo spoedig mogelijk uitsluitsel.

U kunt uw aanvraag sturen naar:

Projecten in Nederland (PIN)
Postbus 111
5201 AC 's-Hertogenbosch