Zusters in dienst van God

Opzij-journaliste Frieda Pruim maakte een boek over het leven van vrouwelijke religieuzen. Ze interviewde tien vrouwen tussen de 37 en 84 jaar, van verschillende ordes en congregaties.

Pruim in het tijdschrift FIER: 'Mijn eerste verbazing was dat het overgrote deel van de zusters tot zogenaamde actieve congregaties behoren. Zij werkten bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, onderwijs en ontwikkelingswerk. Mensen stellen zich bij kloosterleven meestal biddende zusters voor, die zich terug trekken uit de wereld. In werkelijkheid leeft slechts acht procent van de vrouwelijke religieuzen contemplatief. Toch krijgen zij veel meer media aandacht, waarschijnlijk omdat een leven in stilte en bezinning de overdrukke mens van onze tijd aanspreekt.'

'Hun werk neemt een grote plek in, ook op hoge leeftijd zijn zij actief in bijvoorbeeld daklozenopvang of strijd tegen vrouwenhandel. Naar hun onderliggende spiritualiteit moest ik soms graven, dat verbaasde me. Voor sommigen valt werk en religie ook samen. De contemplatieve zusters praatten weer veel gemakkelijker over hun binnenwereld, zijn beschouwender.'

Frieda Pruim. In dienst van God. Levensverhalen van kloosterzusters. Uitgeverij Contact, 2007. ISBN 978 90 254 26187