De organisatie

In het verleden kregen afzonderlijke religieuze instituten in Nederland verzoeken om financiële steun. Maar er kwamen zo veel aanvragen, dat de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) in 1976 de commissie PIN oprichtte. Deze commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de religieuzen, behandelt de aanvragen voor subsidie. De commissie wordt daarbij ondersteund door een secretariaat .

Schriftelijke procedures

Om zo veel mogelijk geld over te houden voor goede projecten, werken we met een kleine staf. Daarom moeten we strikte regels hanteren voor de verwerking van de vele aanvragen. Wij nemen alleen schriftelijke aanvragen voor ondersteuning van projecten in behandeling. Eventuele nadere uitleg van de beslissing van de commissie wordt eveneens alleen schriftelijk gegeven. We hopen dat u daar begrip voor hebt.