Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Standaardmodel voor ANBI

Sinds 1 januari 2016 moeten ook de religieuze instituten gaan voldoen aan de nieuwe voorwaarden die worden gesteld om als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) te worden aangemerkt. Voor 1 juli 2016moeten de financiële cijfers van 2015 gepubliceerd worden. Het format voor de financiële cijfers is als apart Excel-bestand beschikbaar waardoor het verwerken van deze cijfers op de ANBI-portal eenvoudiger wordt. Daarnaast hebben is het standaard format aangepast en deze kan als voorbeeld dienen om het eigen formulier nog eens te her beoordelen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat na de zomer ook de kerkelijke instellingen zullen worden gecontroleerd of alle vereiste informatie beschikbaar is gesteld. Het is dus van belang dat de aangeleverde informatie compleet is en voldoet aan de eisen die vanuit de ANBI-regeling. Indien u gebruik wilt maken van de ANBI-portaal van de KNR kunt u het excelbestand en de wijzigingen in het format toesturen aan Nita van Bergen

Informatiemiddag

Op woensdagmiddag 28 oktober2015  is er een bijeenkomst in de Verkadefabriek georganiseerd waar een nadere toelichting op de ANBI-regeling werd gegeven.  Het verslag van deze dag vindt u onder studiedagen.

Groepsbeschikking

Voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap is een groepsbeschikking afgegeven waarmee de Rooms Katholieke Kerk en al haar zelfstandige onderdelen als ANBI zijn aangemerkt. (zie hiernaast)