Publicaties

De KNR heeft diverse papieren en digitale publicaties:

  • KNR-bulletin: tijdschrift voor alle besturen van Religieuze Instituten en andere geïnteresseerden. Verschijnt 3 maal per jaar
  • Missionaire Agenda:  tijdschrift voor pastores en parochiële groepen voor missie, ontwikkeling en vredeswerk. Verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven in samenwerking met Berne media | Uitgeverij Abdij van Berne.
  • Bewogenheid: digitale nieuwsbrief over activiteiten rond stilte, verbondenheid en bezieling georganiseerd door de KNR en haar achterban. 
  • Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping: digitale nieuwsbrief van de CMBR over acties en activiteiten rond deze thema's
  • COR-nieuws: Nieuwsbrief van de Commissie Ouderenzorg Religieuzen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van (klooster)verzorgingshuizen en ouderenzorg. 
  • FKR-mailing: nieuwsbrief van de Financiële Kommissie voor Religieuzen.