Commissies

Onder de Hogere Oversten leeft het besef dat men de eigen opdracht van de religieuzen in kerk en maatschappij in deze tijd niet anders dan in onderlinge verbondenheid vorm en inhoud kan geven. De KNR wil concreet gestalte geven aan dat besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het religieuze leven in Nederland en van hun onderlinge solidariteit.

Zij doet dit onder meer door middel van een aantal commissies, die ieder op een specifiek deelterrein de gemeenschappelijke belangen van de religieuzen behartigen, variërend van financiële zaken tot roepingenwerk. Zij func­tio­neren op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheid en op basis van deskundigheid van de leden.

Momenteel kent de KNR de volgende commissies; 

nieuwjaarsbijeenkomst 2015

Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 voor alle commissieleden